"Rijk, arm, geniaal, gestoord, iedereen voelt zich thuis in Cremers!"

"Rijk, arm, geniaal, gestoord, iedereen voelt zich thuis in Cremers!"

Copyright

Deze nieuwste jubileumversie van www.cafecremers.nl heeft een fris nieuw ontwerp met warme, uitnodigende kleuren geïnspireerd door de sfeer van de kroeg. 

Colofon en Copyright

Deze website is gerealiseerd door de volgende partijen.

© Copyright Café Cremers 1990-2015. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (Café Cremers.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Café Cremers of zijn gelicenseerd aan Café Cremers.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Café Cremers of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Café Cremers voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

Delen